One Comment

  1. Arta este în esen?? cea mai profund? expresie a creativit??ii umane. Pe cât de dificil de definit, pe atât de dificil de evaluat, având în vedere faptul c? fiecare artist î?i alege singur regulile ?i parametrii de lucru, se poate spune totu?i c? arta este rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de reguli pentru folosirea acestui mediu ?i a unui set de valori ce determin? ce anume merit? a fi exprimat prin acel mediu pentru a induce un sentiment, o idee, o senza?ie sau o tr?ire în modul cel mai eficient posibil pentru acel mediu. Prin modul s?u de manifestare, arta poate fi considerat? ?i ca o form? de cunoa?tere (cunoa?terea artistic?).

    …and this is what i call pure Art.

Comments are closed.